Wij gebruiken persoonlijke gegevens van onze klanten. Dat is ons dagelijks werk: we hebben gegevens nodig van u, uw cliënten of uw medewerkers om onze diensten te kunnen verlenen.

Alle aan Low Lands Assessment Systems verbonden psychologen conformeren zich aan de beroepsethische regels die in hun land van toepassing zijn.

Maar laten we het simpel houden: wij delen nooit tot personen herleidbare data met onbevoegden. We volgen niemand en we verkopen geen persoonlijke gegevens.

Middelburg, 24 februari 2020
Sjoerd A. Dingemanse, CEO